ÚvodChci prodat / pronajmout

Chci prodat

Chcete prodat svou nemovitost a nevíte, jak na to?

 • Víte, jaké podklady a doklady jsou nutné k prodeji nemovitosti?
 • Víte, jakou tržní cenu má Vaše nemovitost?
 • Víte, ve kterých médiích je nejúspěšnější inzerce?
 • Víte, pro jakého kupce je nejlepší se rozhodnout?
 • Víte, jaké podklady jsou potřeba pro vypracování kupní smlouvy?
 • Víte, jaké náležitosti a kolik výtisků má mít kupní smlouva?
 • Víte, jak zajistit finanční transakce, aby jste měli jistotu, že o peníze nepřijdete?
 • Víte, jak zajistit znalecký posudek, který je nedílnou součástí daňového přiznání pro daň z nabytí nemovitostí?
 • Víte, jak daňové přiznání pro daň z nabytí nemovitostí správně vyplnit?
 • Víte, v jaké výši je daň z nabytí nemovitosti a jak se hradí?
 • Víte, jaké další daňové povinnosti máte?
 • Jste přesvědčeni, že celou transakci zvládnete sami bez jediné chyby?

 
Pokud na všechny tyto otázky odpovíte ANO, tak Vám gratulujeme. Pokud však na jedinou otázku odpovíte NE, tak opravdu potřebujete využít naše služby.

Spolupráce s realitní kanceláří Optima reality, s.r.o. je tou správnou volbou. Při osobní schůzce se makléř podrobně seznámí s Vaší nemovitostí a převezme od Vás kopie dokumentů:

 • list vlastnictví
 • nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva, usnesení o dědictví, kolaudační rozhodnutí, atd.)
 • katastrální snímek
 • znalecký posudek (nemusí být aktuální)
 • u domů: projektová dokumentace (půdorysy, řezy nemovitosti)
 • u pozemků: písemné vyjádření Stavebního úřadu k možnosti zastavení pozemku
 • u bytů: přehled režijních nákladů

pozn. výše zmíněné dokumenty si v případě nutnosti dokážeme obstarat sami.

Podepíšeme dohodu o zprostředkování za předem sjednaných podmínek a pořídíme fotodokumentaci nemovitosti.

Preferujeme výhradní spolupráci. Výhradní spolupráce Vám zaručuje úzké pouto s realitní kanceláří a zaručí Vám široké prezentování Vaší nemovitosti v různých médiích za podmínek, které jste si s manažerkou ujednali.

Vaše nemovitost bude inzerována v tištěné podobě v realitním časopise Via reality a inzertních novinách, na internetových stránkách www.optimareality.cz a www.sreality.cz, viareality.cz a regionplzen.cz a v neposlední řadě na vývěskách v centru Plzně.

O zájmu poptávajících o Vaší nemovitost budete průběžně informováni, i zda poptávající z naší databáze projevili zájem o prohlídku.

Služby, které Vám jsou garantovány:

 • prohlídka nemovitosti, vyhodnocení stavebně technického stavu, fotodokumentace
 • stanovení reálné tržní ceny
 • posouzení daňových rizik
 • volba optimální reklamní kampaně
 • prezentace nemovitosti na vybraných internetových serverech, ve vhodných tiskovinách včetně realitních magazínů, nástěnkách, popř. v rádiu
 • kompletní právní a daňový servis a poradenství
 • vypracování kupní smlouvy právním zástupcem
 • jednání před katastrem nemovitostí včetně úhrady nákladů s tím spojených
 • obstarání notářských náležitostí zajištění financování nemovitosti ze strany kupujícího prostřednictvím kterékoliv banky
 • garance řádného průběhu platebních transakcí a plného splacení kupní ceny
 • vypořádání všech závazků spojených s užíváním dané nemovitosti
 • vypracování znaleckého posudku pro daňové účely a vypracování průkazu energetické náročnosti
 • převod odběru energií na nového vlastníka (voda, elektřina, plyn, …)
 • garance splnění patřičných daňových povinností týkajících se daně z nabytí nemovitostí
 • vyřízení patřičných daňových povinností týkajících se daně z příjmu

Po úspěšném ukončení prodeje Vaší nemovitosti Vám nadále zůstaneme obchodním partnerem ve světě realit.

 

Kontaktujte nás na e-mail info@optimareality.cz